Galleri

Galleri

Foton från myggbekämpning

Bekämpning bytebehållare.

Bekämpning helikopter.

15-03-14 – Foton från möte mellan boende i Ista / Hamre, Myggforskarna och bonden som skall ha sina kossor gå inhägnade där. Tänkt inhägnat område studeras på kartor. Representant från Länsstyrelsen kunde tyvärr inte närvara……..

Ista möte.

Karta Ista naturreservat.

Bergman Bjurling.

Jämförelse med karta för inhängnad.

Boende i Ista.

Intressanter av inhängnad.

13-04-22 Öppen föreläsning i Riksdagen med Myggforskare Norbert Becker från Tyskland.
Alla riksdagsledamöter och allmänhet inbjudna, dock endast ett fåtal riksdagsledamöter…..

Intro.

Forskarkollegor, Norbert, Tomas P.

Norbert.

Forskarkollegor Norbert , Jan.

Martina föreläser.

Martina, Norbert, CarlEwert.

2012-11-18 – Informationsmöte i Tallhallen, Österfärnebo, om Föreningen för Myggbekämpning
medverkande Första styrelsen, Myggforskare Martina Schäfer och Jan Lundström samt
politiker från Sandvikens och Heby kommun.

Styrelsen.

Maria, politiker, Heby.

Podie, publik.

Anders WJ.

Publik.

Monica J.

Frågestund.

2012-09-19 – Informationsmöte om Stickmygg i Riksdagen. Mötet tillkom på Riksdagsledamot Mikael Oskarssons(KD) initiativ. Föreningens styrelse samt M Larsson (ICA Färnebo) var på plats

Martina och Jan förbereder sig..
A Gatti och G Winroth(styrelsen)

J Lundström informerar.

Ordför. I Bergman intervjuas.
M Schäfer informerar om BTI.

M Oskarsson (KD) intervjuas.

Magnus (ICA Färnebo) Gatti, Bergman, Winroth.