Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en Nationell förening

Följ oss på Instagram @stickmygg

Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en Nationell förening

Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en
Nationell förening

Följ oss på Instagram @stickmygg

SKRIV UNDER DU OCKSÅ!

Pågående namninsamling med syfte att säkra finansiering för långsiktig myggbekämpning.

Skanna QR-kod eller klicka HÄR

Kallelse till Föreningsstämma

Medlemmarna i Föreningen för Myggbekämpning kallas härmed till föreningsstämma.

Datum: Lördag den 25 Maj klockan 14.00 – 16.00

Plats: Sockenstugan Österfärnebo,   Färnebovägen 998, 811 74 Österfärnebo

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Se bifogat infoblad för det senaste från föreningen.

Vi bjuder på fika! Välkomna!

/Styrelsen

Kallelse till Föreningsstämma

Medlemmarna i Föreningen för Myggbekämpning kallas härmed till föreningsstämma.

Datum: Lördag den 25 Maj klockan 14.00 – 16.00

Plats: Sockenstugan Österfärnebo,   Färnebovägen 998, 811 74 Österfärnebo

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Se bifogat infoblad för det senaste från föreningen.

Vi bjuder på fika! Välkomna!

/Styrelsen

För att följa stickmyggsläget, besök Nedab här:

För att följa stickmyggsläget, besök Nedab här:

Nyheter

Till
Samtliga riksdagsledamöter

Vi uppmanar dig att agera för ett Sverige där alla medborgare ska kunna vistas utomhus på sommaren.
Vi är djupt oroade av hur frågan om finansieringen av myggbekämpningen vid översvämningar i Nedre Dalälven hanteras av regeringen. Vad vi kan se hittills präglas hanteringen av okunskap och ointresse!

Kommunstyrelseordförandena för samtliga 8 kommuner kring Nedre Dalälven har i skrivelse till regeringen i september, beskrivit problematiken och de åtgärder som krävs nu och framöver samt redovisat hur kommunerna tar sitt ansvar för att möjliggöra de nödvändiga bekämpningsinsatserna.
Vi boende kring Nedre Dalälven kräver att du som företrädare i Sveriges Riksdag agerar i vår sak i syfte att övertyga regeringen om att:

  • Myggproblematiken kring Nedre Dalälven är ett reellt hot mot möjligheterna att besöka och leva i Nedre Dalälvsregionen.
  • En långsiktig plan för bekämpningens finansiering verkställs så att inget drabbat område behöver vara utan myggbekämpning.

Vi som bor vid nedre Dalälven blir kraftigt påverkade av vattenregleringen som bidrar till vårt lands energiförsörjning, därför behöver vi också regeringens stöd för att skydda oss mot de invasioner av stickmyggor som blir konsekvensen.

Med vänlig hälsning: Föreningen för myggbekämpning

Den 29 augusti 2023 hölls ett möte med representanter från Länsstyrelsen. Vi började med ett besök på Hyttön. Därefter åkte vi tillsammans till Spjutholmens naturreservat. Vi pratade om vilka alternativa metoder som bedrivs för att minska myggmängderna i de obekämpade områdena och hur man mäter effekten av dessa åtgärder. Den senaste mätningen utfördes 2017. Vi kom fram till att vi vill ha en fortsatt dialog angående bekämpning i de områden som idag är obekämpade. Länsstyrelsen tar med sig frågan om uppföljning av de alternativa metoderna samt genomförande av mätning med samma metod som mäts idag av Biologisk myggkontroll. Styrelsen för Föreningen för myggbekämpning och Länsstyrelsen hade ett uppföljningsmöte den 21 februari 2024, där det framgick att Länsstyrelsen inte har för avsikt att varken mäta eller bedriva alternativa metoder, vilket förvånade oss. De sade istället att fokus enbart ligger på naturvårdande insatser” Hälsningar styrelsen för Föreningen för myggbekämpning

Hälsningar styrelsen för Föreningen för myggbekämpning

Här kan du följa ärendet hos Naturvårdsverket om ansökan för myggbekämpning
under 2023–2025 vid Nedre Dalälven

Vill Du och din familj kunna vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen, bidra med ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor i de drabbade områden att driva frågan.

Vill Du och din familj kunna vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen,
bidra med ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor i de drabbade
områden att driva frågan.

Vill Du och din familj kunna
vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen, bidra med
ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor
i de drabbade områden
att driva frågan.

Ansökan Nedre Dalälven 2023-2025
skickades in idag (2022-06-22).

Nästa tre-års ansökan för stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven skickades till Naturvårdsverket i dag. Ansökan gäller för åren 2023, 2024 och 2025 och inkluderar samma ramområden som tidigare samt utökningar inom Färnebofjärdens nationalpark, totalt 14 103 ha.
Länk till ansökan med bilagorna kommer när den finns tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

Årsmötesprotokoll 2023 ligger underfliken Arkiv/Protokoll och nya styrelsen ligger under fliken Om oss.

beslut om bekämpning i Forshaga kommun

Nu har Naturvårdsverkets beslut om bekämpning i Forshaga kommun kommit.
Tillstånd beviljades för de sökta ramområdena med undantag för 0,8 ha inom Natura 2000 området Näs. 

Här kan du läsa beslutet för myggbekämpning i Forshaga.

Här kan du läsa och ladda ner
Bilaga 1, Hur man överklagar.

Här kan du läsa och ladda ner
Bilaga 2, Karta över Forshaga.

Kommande

Klicka på solen för att se vädret idag i Österfärnebo.

Klicka på vattendropparna för
att se vattenståndet i Dalälven, ista.