Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en Nationell förening

Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en Nationell förening

Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en
Nationell förening

Nyheter

Vill Du och din familj kunna vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen, bidra med ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor i de drabbade områden att driva frågan.

Vill Du och din familj kunna vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen,
bidra med ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor i de drabbade
områden att driva frågan.

Vill Du och din familj kunna
vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen, bidra med
ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor
i de drabbade områden
att driva frågan.

2021-04-08 –Gotländska myggor skall kartläggas för att underlätta bekämpning.

Årsmötesprotokoll 2021 ligger underfliken Arkiv/Protokoll och nya styrelsen ligger under fliken Om oss.

Här kommer vi skriva vilka områden som kommer bekämpas och när.

Länk till Nedabs sida med ansökan om tillstånd för bekämpning 3 år,
2020 – 2022 ! Klicka på knappen nedan och scrolla  till nyheter.

beslut om bekämpning i Forshaga kommun

Nu har Naturvårdsverkets beslut om bekämpning i Forshaga kommun kommit.
Tillstånd beviljades för de sökta ramområdena med undantag för 0,8 ha inom Natura 2000 området Näs. 

Här kan du läsa och ladda ner Beslutet för myggbekämpning i Forshaga.

Här kan du läsa och ladda ner
Bilaga 1, Hur man överklagar.

Här kan du läsa och ladda ner
Bilaga 2, Karta över Forshaga.

Kommande

Nu har vi lanserat vår nya hemsida!

Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt med nya funktioner under året. Vår fokus är att öka informationen gällande bekämpningen av översvämningsmygg samt gör det enkelt för er att bli medlem och ta del av statusen på bekämpningen i just ditt område.

Klicka på vattendropparna för
att se vattenståndet i Dalälven, ista.

Klicka på solen för att se vädret idag i Österfärnebo.

Händelser

Kallelse till Föreningsstämma

Medlemmarna i Föreningen för Myggbekämpning kallas härmed till föreningsstämma.

Tid: Söndagen den 24 April klockan 15.00 – 17.00

Plats: Huddunge församlingshem Huddunge kyrkväg 13, 744 92 Huddungeby

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Information om årets bekämpning samt arbete framöver med tillstånd och finansiering av
Martina Schafer och Christian Blue Biologisk Myggkontroll Nedab.

Vi bjuder på fika.