Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en Nationell förening

Följ oss på Instagram @stickmygg

Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en Nationell förening

Välkommen till oss!

Föreningen för
myggbekämpning

Vi är en
Nationell förening

Följ oss på Instagram @stickmygg

För att följa stickmyggsläget, besök Nedab här:

För att följa stickmyggsläget, besök Nedab här:

Nyheter

Här kan du följa ärendet hos Naturvårdsverket om ansökan för myggbekämpning
under 2023–2025 vid Nedre Dalälven

Vill Du och din familj kunna vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen, bidra med ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor i de drabbade områden att driva frågan.

Vill Du och din familj kunna vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen,
bidra med ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor i de drabbade
områden att driva frågan.

Vill Du och din familj kunna
vara utomhus i sommar?
Kom på möten, gå med i föreningen, bidra med
ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor
i de drabbade områden
att driva frågan.

Ansökan Nedre Dalälven 2023-2025
skickades in idag (2022-06-22).

Nästa tre-års ansökan för stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven skickades till Naturvårdsverket i dag. Ansökan gäller för åren 2023, 2024 och 2025 och inkluderar samma ramområden som tidigare samt utökningar inom Färnebofjärdens nationalpark, totalt 14 103 ha.
Länk till ansökan med bilagorna kommer när den finns tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

Årsmötesprotokoll 2023 ligger underfliken Arkiv/Protokoll och nya styrelsen ligger under fliken Om oss.

beslut om bekämpning i Forshaga kommun

Nu har Naturvårdsverkets beslut om bekämpning i Forshaga kommun kommit.
Tillstånd beviljades för de sökta ramområdena med undantag för 0,8 ha inom Natura 2000 området Näs. 

Här kan du läsa beslutet för myggbekämpning i Forshaga.

Här kan du läsa och ladda ner
Bilaga 1, Hur man överklagar.

Här kan du läsa och ladda ner
Bilaga 2, Karta över Forshaga.

Kommande

Klicka på solen för att se vädret idag i Österfärnebo.

Klicka på vattendropparna för
att se vattenståndet i Dalälven, ista.