Områden

Områden

Föreningen för Myggbekämpning har ett flertal områden där mygg bekämpas eller som är på väg att bekämpas. Dessa områden ser ni nedan.
Vi fyller på med de områden som orsakar problem, för de redan bekämpade områden i samarbete med NEDAB.
Är ni intresserad av att veta med var god kontakt ordförande för föreningen för myggbekämpningen.

Områden där myggbekäpning sker

SANDVIKEN
Mattön, Mattön-Sotängarna, Fänjemyran, Gysinge-Granön, Fågle, Gysinge landningsplats, Ista syd, Norrån-Fängsjön-Ista, Koverstamyran, Bärrek By, Färnebofjärden-öar, Mattön-Bändan, Gysinge Herrgårdsholmen, Gysinge-Neda, Slåttfallsholmen, Gångbroholmen, Kamhav

HEBY
Tärnsjö-Åängarna, Östa strand, Östa Vikbolandet, Bomsrönningen vid väg 56, Hallsjön, Karbosjön, Ingbo, Hällnäset, Nordmyra-Östa, Tärnsjö-Tärn, Pellesberget, Hallaren, Norr Ekedal, Kerstinbo-Helvedsholmen, Kerstinbo, Sälja

TIERP
Mehedeby-Båtfors, Djupströmmen, Bredforsen, Strandbergs, Bärrek,

AVESTA
Kungsgårdholmarna, Vanan, Jäder, Ovanåker, Tyttbo, Leknäs, Näckenbäck, Sonnbo

GÄVLE
Gysinge-Storön, Hadeholm, Sevallbo, Sälja, Södra Sundet, Kågbosjön, Kågbo-Tyllmyran, Båtfors Hyttön, Kågbo-hamnen, Gysinge-Ingevaraängen, Ålbo, Kågbo-Bredforsen, Kvarnön, Hedesunda-Ön, Hedesunda, Strandbergs

SALA
Kilsån-Hillersbo, Möklinta-Storsjön, Möklinta-Forneby, Kilsån-Sund, Hallarsbo, Kilsån-Orrholmsviken, Hallaren-Örnstov, Grådmossen, Bännbäck, Möklinta-Fagerån, Näckenbäck, Vivastbo, Ålboån

ÄLVKARLEBY
Båtfors Hyttön

Klicka på respektive ortnamn
för att se vädret.

SANDVIKEN

HEBY

TIERP

GÄVLE

AVESTA

SALA

ÄLVKARLEBY

Myggjägaren Rolf med dipper sköter datainsamling.