Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

Välkommen till vår webbplats !

Här försöker vi tillhandahålla senaste informationen från föreningen och vad som händer i myggbekämpningsfrågan
................................................................................................................................................................................................................................................

utsikt ut mot Sandön från Strångnäs, Dalälven-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

180209 Hemställan från Naturvårdsverket till Regeringen
Klicka här

Ändringar på karta , klicka här

Kan även läsa på www.mygg.se , länk

Skrivelse från berörda kommuner till regeringen, klicka här

...................................................


170503 - Nya styrelsen finns nu under fliken - Om oss/Medlemskap/ Styrelsen

....................................

170411Artikel i Arbetarbladet "Naturvårdsverket ger klartecken för myggbekämpning"

läs artikel här.

..............................................

Länsstyrelsen Gävleborgs redovisning av Regeringsuppdrag om förekomst av översvämningsmygg 170228, länk här

Detsamma från Länsstyrelsen Värmland  170228 länk här

...............................................

170310 Artikel i VF " Nu kan vi börja jobba framåt -
och bekämpa myggen istället för kommunen"   klicka här

........................

170310 Artikel i VF "Naturvård tar inte bort stickmyggen, Forshaga erkänner att de bekämpat myggen på fel sätt"   klicka här

........................

170309 Artikel i nwt "Kommunen erkänner sig besegrade av myggen"
klicka här 

.......................

170228 Forshaga kommuns svar på Naturvårdsverkets hemställan
klicka här

...............................

170217 Myggföreningens Remisssvar på Naturvårdsverkets hemställan.
klicka här

...............................................

170120 -Läs och begrunda - Naturvårdsverkets hemställan till regeringen om bekämpning av översvämningsmygg i NedreDalälvsområdet.
Man motsätter sig även i år bekämpning i områdena - 
Jordbärsmuren-Ålbo, Spjutholmen och Tjursöarkipelagen.     Klicka här

....................................

170103 - artikel i VF ( Värmlands Folkblad) 
"Stickmyggen bekämpas tidgas 2018" för att läsa , klicka här

..............................................

Remiss av Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2017 .... i Nedre Dalälvsområdet ..... se remissen här.

Föreningen för Myggbekämpning hade glömts bort som remissinstans men föreningens svar kommer att finnas med de andra.

161211 - Här är Föreningens remissvar, klicka här

..........................................................


161109 - "Myggföreningen fick rätt i Kammarrätten"
artikel i VF, Värmlands Folkblad. Klicka här

........................

161108 - Svar från Kammarrätten i Göteborg angående Myggföreningens
överklagan om utlämnande av allmän handling från Forshaga kommun. 
Klicka här

...................................

Myggföreningen är den 28/9 inbjudna till möte
möte med kommunen och länstyrelsen i Forshaga kommun.

................................................

Juli 2016

Begäran av utlämnande av allmän handling , Forshaga kommun.
klicka här 
Svar på begäran, klicka här samt bifogad rapport , klicka här
Föreningens överklagan på avslag, klicka här
Kommunens följebrev på överklagan, klicka här

.........................................

160706 Inslag Svt Nyheter Öst - "Nu kartläggs myggplågan i Kättinge" 
klicka här

.............................................................

Storskalig myggbekämpning i Sverige 

Från KEMI´s hemsida Klicka här 


..............................................................................................................................................................................................................

Representanter från föreningens styrelse (från Österfärnebo och Deje) har idag 160411 varit till Forshaga och pratat med kommunstyrelsens arbetsutskott.
 om myggproblemen i Forshaga och Deje.

Ett mycket trevligt och givande möte som kanske ger ett framtida hopp för kommunens innevånare.

................................

160226 - Svar från Åsa Romsom, på skriftlig fråga 2015/16:782 - Mygg i Nedre Dalälven,
(frågan finns vid XXX nedan)
Klicka här för att se svaret 

..................................................

160225 - "Naturvårdsverket säger Ja till bekämpning av mygg vid Nerde Dalälven" 
artikel i Gefle Dagblad , klicka här.

..................................

160222 - "Why Zika-Spreading Mosquitoes Love Feet And Ankles"
artikel från npr.org. Klicka här.

....................................

160217 - "Lösning på Zikaviruset, kan bli lösningen på myggplågan i Gästrikland"
artikel i Gefle Dagblad , klicka här.

........................................

Risk för EU-förbud mot insektsmedel som innehåller DEET,
se bifoga PDF, klicka här

...................................

Ett dokument för lässugna, från 150914 Västerås, Föreningen för samhällsplanering. 
Debatt: "Myllrande våtmarker och vektorburen smitta"
klicka här

...................................

160212 - "Regeringen avgör myggbekämpning"
artikel i nwt(nYa WermlandsTidningen) klicka här

.......................................

XXX- Fråga 2015/16:782 Mygg i Nedre Dalälven

- till Miljöminister Åsa Romsom från Patrik Lundqvist,
Riksdagsledamot (S) från Sandviken.
läs frågan här.

..........................................

160204 - "Myggart i Gästrikland kan sprida Zikaviruset" artikel i GefleDagblad,
klicka här.

.....................................

Jan O Lundström, NedreDalälvens expert på storskalig stickmyggsbekämpning, skall i februari till Brasilien tillsammans med några andra experter och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Detta med anledning av Zika virusets spridning.
....................

160203 - 

"Svenske myggexperten kallas in mot zikavirus" - Nyhet på SVT, klicka här.

..............................

 

"Han åker till Brasilien för att bekämpa zikaviruset" - artikel på Arbetarbladets websida. Klicka här.
.............................................

 

160203 - "Myggbekämparen Jan Lundström får nytt uppdrag – ska utrota Zikaviruset"
artikel på Gefle Dagblads websida. Klicka här.

................................................

................................................

160129 - Han varnar för att översvämningsmyggen blir fler:
"Kommunen måste ha en plan"
artikel i Arbetarbladet , klicka här

................................

151120 - artikel i nwt, Nya Wermlandstidningen, " Hemligt möte om myggbekämpning"
klicka här

.............................................

15-11-02 Naturvårdsverket skrivelse, NV-05266-13

Att utvärdera effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor
Redovisning av ett regeringsuppdrag
 

se rapporten här

.........................................................

Redovisningar från Biologisk myggkontroll Uppsala :

151027 - Redovisning 2015, Alternativa bekämpningsåtgärder under bekämpningssäsongen 2015 i Nedre Dalälven,
klicka här

151027 - Redovisning 2015, Plan för minskning av Vectobac G inom Nedre Dalälven, till förmån för andra metoder, 
Klicka här


 

................................................................

150712 - "Människor måste få gå före mygg"
Ledare i Expressen, klicka här
 

OBS! föreningens anmärkning - Bti besprutas inte över de drabbade områdena!
Små pellets sprids från en helikopter. Läs mer under fliken "Fakta om mygg/Bekämpning/Bti

....................................

150708 - "Så bekämpar du mygginvasionen", inslag i TV4as Nyhetsmorgon
med Jan Lundström, Myggforskare, klicka här

.................................

150703 - "Mygginvasionen har nått Gotland" , samt "Mygginvasion hotar sommaren", landshövdingen i Gävleborgs län- 
artikel i Aftonbladet , klicka här

........................................

150701 - Debattartikel från Villaägarna i Arbetarbladet - 
"Miljöministern särbehandlar medborgare" klicka här 
samma artikel i Aftonbladet , klicka här
..............................

Inslag i Aktuellt torsdagkväll 150702
klicka här, om stickmygg i Enhörna, kommer ca 17.10 in i inslaget

.......................................

150703 - SVT Nyheter - Allt fler stickande aggressiva översvämningsmyggor i Sverige
Klicka här för inslag

................................

2015-07-01 "Mera myggmedel på väg till Nedre Dalälven"
artikel i Arbetarbladet , klicka här

....................................

2015-06-26 "Pinsam reträtt för regeringen i mygfrågan"
artikel i ATL, lantbrukets affärstidning, klicka här

.......................................

2015-06-25 - "Myggplågan måste få långsiktig lösning"
artikel i Uppsala Nya Tidning, klicka här

.....................................................

150624 - Eftersom vi nu fått mer pengar till bekämpning meddelar Jan Lundström i ett telefonsamtal, att det nu arbetas för fullt för att få fram mer Vectobac G.

Det är ett pussel säger han, företaget som producerar Vectobac G får nu leta efter tillgängliga lager i USA och försöka få det hit så fort som möjligt.

Alla gör vad de kan för att ordna den mängd som behövs, men det är inte helt säkert att det lyckas med så kort varse,l då leveranstiden normalt är två månader.

..........................................................

Det har förmodligen "dragits i många trådar" för att få till nedanstående.
STORT tack till alla som bidragit !!

 

150624 - Från Regeringskansliets hemsida :
 

Regeringen beviljar extra pengar till myggbekämpning

Regeringen beslutar i morgon om extra bidrag till myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet och beviljar därmed länsstyrelsernas ansökan om fem miljoner. För regeringen har det varit prioriterat att hantera frågan skyndsamt.


- Det behövs en möjlighet till akuta insatser ifall nya mygginvasioner uppstår. Detta för att göra situationen uthärdlig för människor och djur i området. Regeringen säkerställer nu detta, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson. 

Årets regniga försommar har lett till större översvämningar än normalt i Nedre Dalälvsområdet. Koncentrationerna av mygglarver i vattnet har dessutom på många ställen varit högre än normalt. Den bekämpning som hittills har gjorts med det biologiska bekämpningsmedlet Bti har därför varit mera omfattande än något tidigare år. Det har lett till att årets pengar för bekämpning har tagit slut.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har för fyra läns räkning ansökt hos regeringen om fem miljoner i extra medel för att ha beredskap ifall det behövs ytterligare bekämpning under säsongen. Regeringen har nu skyndsamt berett frågan och tar i morgon beslut om att detta belopp kommer att beviljas. Därmed kommer Länsstyrelsen att ha möjlighet att finansiera ytterligare bekämpningsinsatser om det visar sig bli nödvändigt.

..............................................

150624 - " Regeringen säger Ja till extra myggpengar"
artikel i Arbetarbladet , klicka här 
""– Fantastiskt! Det känns väldigt roligt att det gick igenom. En eloge till Kia Olofsdotter i Nedab och alla landshövdingar som gick ihop och stod enade bakom ansökan, säger Martina Schäfer, en av de aktiva myggbekämparna, som fick beskedet av Arbetarbladet på onsdagseftermiddagen.""

..............................

150624 - "Fem miljoner till myggbekämpning"
artikel i Aftonbladet, klicka här 

""Nödropet om myggexplosion vid Nedre Dalälven väckte miljöminister Åsa Romsons (MP) uppmärksamhet. Fem extra miljoner läggs nu på bekämpning."" 
..............................................

 

150623 - "Åsa Romsom bör besöka myggplågan" 
artikel i Uppsala Nya Tidning, klicka här

........................................

150623 - "Myggen svärmar i Bengtsbol" (Forshaga, Värmland)
artikel i Värmlands Folkblad, klicka här

............................

150623 - "Landshövdingar kräver mer myggpengar"
artikel i Arbetarbladet , klicka här

............................

Aktuellt angående bekämpnigen NedreDalälven, från myggforskarna på www.mygg.se
...............................

"Kemikalieinspektionen: Myggbekämpningen är inte cancerframkallande"

Inslag i P4 Värmland, klicka här

..................................................

150609 - artikel i Arbetarbladet - "Myggen måste bekämpas igen - sen är pengarna slut!"
klicka här 

..............................

150608 - Nyhetsmorgon TV4- Myggforskare Jan O Lundström medverkar
"Varning för värsta myggsommaren i mannaminne"
klicka här

.............................................................................
 

150605 - artikel i Aftonbladet om Damfotbollslandslaget som befinner sig i Winnipeg, Canada - "Landslagets fruktan - mygginvasionen" klicka här 
...........................................................

150605 - artikel i Värmlands Folkblad - "För lite mygg för bekämpning"
klicka här 

150604 - Myggforskare Jan Lundström i P3´s Morgonpasset  klicka här
(Inslaget om mygg börjar ca 43,45 in i programmet och håller på till 1.12.20 ca)
.........................................

150604 - Inslag i SVT Nyheter Värmland, klicka här

................................................

150603 - Intervju P4 Norrbotten, "Myggexpert: Staten borde ta ett utökat ansvar"
klicka här 

...........................

150602 - Artikel i nwt (Nya wermlandstidningen)
"Myggbekämpningen ifrågasatt av expert" , Klicka här

.....................................

150527 - Artikel från UNT (Uppsala Nya Tidning)
"Årets myggbekämpning störst hittills" , klicka här 

...........................................

1505 - Artikel från "Havnytt" , klicka här

........................................

"Myggbekämpning vid Dalälven börjar"  
information på Sandvikens kommuns hemsida
Klicka här eller på www.mygg.se
..........................................

 "Kan muskelspänning spränga en mygga ?"
150515 - Artikel i UNT
 , klicka här 
..........................................................

150505 - "Kommunen får bakläxa om mygg"
artikel i NT ( Norrköpings tidning) klicka här.

....................................................

150429 - Ansökan om Myggbekämpning i Övertorneå,
nyhetsartikel från Övertorneå kommun, klicka här

.........................

150430 - Naturvårdsverkets JA till bekämpning av stickmygg
länk här

150430 - Kemikalieinspektionens fortsatta godkännande  
för de biologiska myggbekämpningsmedlen VectoBac G och VectoBac GR
länk här 

.........................

De "snälla" myggorna, skogsmygg, har vaknat
150414 - artikel i Arbetarbladet , klicka här
.........................................................................................

Regeringsbeslut Nedre Dalälven
regeringsbeslut Ndedre Dalälven2015.pdf (720.63KB)
Regeringsbeslut Nedre Dalälven
regeringsbeslut Ndedre Dalälven2015.pdf (720.63KB)
Regeringsbeslut Deje
regeringsbeslut Deje 2015.pdf (536.06KB)
Regeringsbeslut Deje
regeringsbeslut Deje 2015.pdf (536.06KB)

.....................................................

150417 - "Ja till myggbekämpning" - artikel i UNT,

Regeringen säger ja till myggbekämpning i det svårt drabbade området längs Nedre Dalälven.
klicka här

.......................................................................................................................

Vi tackar alla medlemmar, drygt 400 st, som stöttat föreningen under 2014, samt det förtroende styrelsen fått. 

Föreningen har nu utökats med en Värmlandsavdelning.
Tillsammans kämpar vi för fortsatt bekämpning av myggen.

Berätta gärna för era släktingar grannar och vänner om föreningen. 
Om du vill anmäla dig som medlem läs här
Verksamhetsberättelse för föreningen 2014 klicka här

Styrelsen 
.......................................


 


 

" Mygginvasion " - Artikel i Villaägarna nr 2/2015 klicka här Lokalt problem säger Miljöminister Romsom.... Knappast ! se kartbild från tidningen, bli medlem i Villaägarna för att se fler artiklar i tidningen än den länkade.


 


 

150402 - "Myggbekämpningen ligger på regeringens bord" artikel i Värmlands folkblad. Klicka här

...................................................

150401 - "Bekämpning i fara " Artikel i Gefle Dagblad , klicka här 
..............................................

150331 - Länsstyrelsen har som förslag att ta bort egenkontrollområdet Istamyran och ersätta med ett annat område.
Såväl egenkontrollen som mygg-bekämpningen hotas om det förslaget blir verklighet.
Två skrivelser - Info tillsyns. klicka här, - Uppföljn. klicka här
.........................................

Nedan, foton från möte mellan boende i Ista / Hamre, Myggforskarna och bonden som skall ha sina kossor gå inhägnade där. Tänkt inhägnat område studeras på kartor. Representant från Länsstyrelsen kunde tyvärr inte närvara................................

"Myggbekämpningen får inte begränsas så den blir verkningslös"
150318 - artikel i DalaDemokraten , klicka här

.....................................

"Mygg och människor - och Miljöpartiet "
150309 artikel i Arbetarbladet av 
Madeleine Arvidsson Wäli,
Boendemiljöjurist, Jakob Eliasson , Samhällspolitisk chef,
båda 
Villaägarnas Riksförbund. - klicka här 
(samma atrikel finns även i Nya Värmlands tidning)

...........................

Interpellation "Bekämpningen av stickmyggan"
från Mikael Oscarsson (KD) till Klimat- och Miljöminister Åsa Romsom (MP)
klicka här

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Svar på remiss om bekämpning av larver av översvämningsmygg
med bekämpningsmedlet VectoBac G i Deje, Forshaga kommun, 2015.
Föreningen har varit en av remissinstanserna.
Länk till naturvårdsverkets hemsida , klicka här

............................... 

Fler ansluter sig till Föreningen För Myggbekämpning !!
Nu bildar Deje/Forshaga en underavdelning till föreningen
Kontakt i Deje : Mikaela Fallgren -  mikaela.fallgren@hotmail.com,
tel 070-8307084 

.....................................

Juli 2014 - Svar från Länsstyrelsen Stockholm ang Föreningens överklagan av Sandviken kommuns beslut att anse klagomål gällande på bristande hälsotillsyn i skyddade områden obefogat. klicka här 

.................................................