Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

Dragsbron - Hamreheden - Österfärnebo 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Kallelse till Föreningsstämma

Medlemmarna i Föreningen för Myggbekämpning kallas härmed till föreningsstämma.

Tid:                     Söndagen den 19 september 2021 kl. 15.00

Plats:                 Gysingehemmet, Kölnavägen 27 i Gysinge

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Information om årets bekämpning samt arbete framöver med tillstånd och finansiering av Jan Lundström Biologisk Myggkontroll och Charlotta Heimersson Nedab.

Vi bjuder på fika.

Styrelsen 

....................................

Årsmötesprotokoll 2021 och nya styrelsen ligger under fliken
"Om oss/styrelsen"


2021-04-08 -Gotländska myggor skall kartläggas för att underlätta bekämpning
Länk till SVT Nyheter, klicka här
.............................

2020-03-26 - Naturvårdsverkets beslut 2020-2022 för Nedre Dalälven,
klicka här

...................................................................... 
Här finns Regeringens beslut 2020-03-12, att ladda ner som fil.
för nedre Dalälven

"Regeringen tillåter att Naturvårdsverket ger tillstånd enligt ....."
Klicka här

för Forshaga kommun, klicka här 

.....................

191220 Naturvårdsverket tillstyrker 3-årigt myggbekämpningsbeslut i sin hemställan till regeringen. Klicka här för att läsa.

............................

Ansökan om myggbekämpning under 2020 i Forshaga kommun,
Klicka här för att läsa på Naturvårdsverkets sida.

............................................

 Länk till Nedabs sida www.mygg.se med ansökan om tillstånd för bekämpning 3 år, 2020 - 2022 ! 
Klicka här och skrolla ner till nyheter.

................................
Här på Naturvårdsverkets sida finns
Ansökan , remissvar och yttranden
Klicka här 

.............................................................

Vill Du och din familj kunna vara utomhus i sommar?

 Kom på möten, gå med i föreningen, bidra med ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor i de drabbade områden att driva frågan.

20190627
                                        Myggbekämparna på möte i Värmland

Myggprojekts Jan O Lundström och Martina Schäfer genomförde den 27 juni en träff i Värmland, Forshaga och Deje.


20190624
                                        Styrelsen + Naturvårdsverket = Möte

Styrelsen har haft möte med representanter för Naturvårdsverket. Man diskuterade förfarandet kring ansökning för bekämpning.  

20190610

Årets första Myggbekämpningsinsats!


Myggprojektet rapporterar att årets första insats är klar. Det blev en lyckad insats med bekämpning i området kring nedre Dalälven. Bra väder och gott teamwork innebar en snabb problemfri insats. Bra jobbat! 20190527

Myggexperten inför sommaren: “Ni kan känna er lugna – vi har koll på läget“

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/myggexperten-infor-sommaren-ni-kan-kanna-er-lugna-vi-har-koll-pa-laget


Bekämpning eller fiasko?

20190429

Trots regeringens satsning på 12 miljoner kronor håller årets första bekämpning på att utebli.
Tillståndsbeslutet för bekämpning vinner laga kraft den 17/5 .

Enligt "Biologisk myggkontroll" är det högst troligt att en bekämpning måste ske tidigare, kanske redan till helgen eller i nästa vecka. En hemställan om att få bekämpa innan beslutet vunnit laga har avslagits av Naturvårdsverket. Inte något år har tillståndsbeslutet överklagats så det torde vara ganska lite dramatik i detta. Vi arbetar för att regeringen ska gör allt som står till buds för att undanröja de hinder som finns för att vi på laglig väg ska kunna genomföra årets första och mycket viktiga bekämpning!
Den stora satsningen kan väl ändå inte få bli ett stort fiasko!
//Styrelsen 20190429

Myggfrågan diskuterad! 

 2019-04-05 / uppdaterad 20190408

Robert Brook, Håkan Berglin och Gerhard Winroth besökte Riksdagen 
torsdagen 4 april och träffade Patrik Lundkvist,socialdemokraterna och 
Anders W. Jonsson för att diskutera och informera om befolkningen  i 
nedre Dalälvsområdets oro för den stundande säsongen. De båda 
riksdagsmännens var naturligtvis väl medvetna om den eventuella 
mygginvasionen om inte medel släpps till för bekämpningen. Mötet var 
tillkommet efter det att föreningen beslutat att ständigt ha en dialog 
med riksdagsmännen i länet. 

 

Mötet var dock tillfredsställande med de närvarande  även om vi inte 
kunde få några positiva besked. Vi får dock hoppas på framgång i den 
tilläggsbudget som släpps  på onsdag.

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

20190404

Skriftlig fråga inlämnad från Ulla Andersson till Isabella Lövin
Hoppas det kan bidra till ökad tryck. Läs brevet nedan.
 Myggbekämpning

2019-03-26

Sätt press på våra politiker!

Den skrivelse och det utskick som styrelsen arbetat med har gett effekt. Flera av de politiker som tillskrivits har reagerat och lovat att göra olika insatser för att driva myggfrågan. Detta kommer styrelsen naturligtvis att följa upp. Det gör att vi snart vet vilka som lovar runt men håller tunt. Men vi vet också vilka som får ord att bli till handling.

Ett exempel på handlingskraft har vi redan sett prov på.
Det är Lina Nordquist (L) som ställt en skriftlig fråga till miljö och klimatminister Isabella Lövin.
Frågan gäller vilka åtgärder regeringen är beredd att ta för att underlätta effektiv och långsiktig
myggbekämpning kring Nedre Dalälven. Läs brevet här!


2019-03-18

Styrelsen uppvaktar press och politiker!

Det kan kännas som långt till sommaren, men om vi ska få gehör hos beslutsfattare för att bekämpa myggplågan så måste jobbet göras nu. Påverkansarbetet måste ske innan myggen slår till. Styrelsen för föreningen för Myggbekämpning har de senaste dagarna författat pressmeddelande och
skrivelser till politiker, riksdagsledamöter och myndigheter. 
Här kan du ta del av dessa texter. Klicka på respektive länk. Läs detta - även du kan påverka...
Pressmeddelande
Skrivelse till politiker

2019-03-15

"Lite mygg" är inte problemet... 

Riksdagsledamot med intresse för myggfrågan! 

Ledare Gästriklands Tidning 20190315

2019-03-11 

Forshaga Kommun och NEDAB samarbetar kring myggproblematiken
Läs mer här Samarbetsavtal undertecknat


2019-03-07

Yttrande gällande Hemställan om tillåtlighet 
Styrelsen i Föreningen för Myggbekämpning har arbetat med ett yttrande gällande hemställan om tillåtlighet. 

Yttrandet har skickats till Naturvårdsverket och Miljödepartementet. 
Yttrande om hemställan 20190305 


2019-02-21

Inbjudan till Årsmöte 7 april 2019

Föreningen för myggbekämpning inbjuder till årsmöte Cafe Udden,  Gysinge den 7 april.
Kallelse kommer att skickas ut per post till alla medlemmar. Boka detta datum i din almanacka redan nu! 

2019-02-20 

Regeringen utlovar pengar till myggbekämpning

Jordbruksverket kommer att utlysa 3,3 miljoner kronor insatser som ska begränsa förekomsten av mygg, bland annat i nedre Dalälven, det beskedet kommer idag från klimat och miljöminister Isabella Lövin.


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7159285


2019-01-14 

Naturvårdsverkets hemställan till regeringen    

Naturvårdsverket överlämnar, i enlighet med 19 kap. 2 § miljöbalken, frågan om tillåtligheten av bekämpning av larver av översvämningsmygg i de översvämningsvåtmarker inom eller berörande Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven som omfattas av Nedre Dalälvens Utvecklings AB:s ansökan för regeringens avgörande enligt 7 kap. 29 § miljöbalken, då förutsättningar enligt vår bedömning inte föreligger att meddela tillstånd enligt 7 kap. 28 a och 28 b §§ miljöbalken.


http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2018/ansokan-mygg-nedre-dalalven/hemstallan-till-regeringen-om-tillatelse.pdf

                      

2018-12-04                          

Varför var det mygg hos oss - trots 100% lyckad bekämpning?

 

Den frågan ställde sig många av oss som bor i myggdrabbade områden. Det enkla svaret är att mygg har vingar!
Myggprojektet förtydligar här genom en bra och lättläst rapport, hur effekter slår då vissa områden undantas från tillstånd att bekämpas. Något som enbart berörda myndigheter har möjlighet att styra över.

Läs här från sidan mygg.se 


2018-11-23

 


Fullsatt vid informationsmöte om myggbekämpningen

Lokalen räckte knappast till, många intresserade var på plats för att höra mer om bekämpningen av mygg i Nedre Dalälvsområdet. 

Jan Lundström och Martina Schäfer redogjorde för utfallet av bekämpningen 2018 och förklarade varför blev det en hel del mygg trots bekämpning. Den bekämpning som gjordes gav  hundraprocentigt positivt utfall, inga larver kunde upptäckas efter utförda bekämpningsinsatser. Men eftersom myggen flyger upp till nära två mil så drabbades trots detta en del områden av mygg som flugit in från andra områden. Det visar på vikten av att alla som upplever besvärande myggförekomst påtalar detta. Berättelser och upplevelser ger bra underlag för myggprojektets argumentation, dessa kombinerat med fakta krävs för att få tillstånd att bekämpa.

Du kan bidra genom att skicka ett mail där du beskriver hur ni drabbats av myggförekomst. Hör av dig till Myggprojektet på info@mygg.se eller till Föreningen för Myggbekämpnings ordförande Ingrid Bergman på ordföranden@stickmygg.com och beskriv era problem. Redan nu pågår förberedelserna inför nästa års bekämpning. Ansökan om tillstånd att bekämpa har skickats till Naturvårdsverket och är ute på remiss. Se dokument överst på sidan.
Mötesdeltagarna fick även höra Lotta Heimersson,Biologisk myggkontroll/Nedab redogöra för den administration och finansiering som ligger till grund för arbetet. Hon poängterade att om ansökt bekämpning får tillstånd, så behövs ytterligare medel för att klara utgifterna kopplat till den faktiska insatsen.

 

 Ingrid Bergman ordförande i Föreningen för myggbekämpning hälsade först alla välkomna och tackade som avslutning alla deltagare för sitt engagemang och gav en eloge till alla som prioriterat att delta på mötet. Det är viktigt att vi fortsätter visa att det här är en angelägen fråga för bygderna kring Nedre Dalälven.