Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

Om oss 

Föreningen som är politiskt obunden ska verka nationellt och alla oberoende av bostadsort ska ha möjlighet att ansluta sig.

Föreningens arbete ska ske i samklang med regeringsbeslut om "god bebyggd miljö, hållbar utveckling och kravet på en god hälsa för nuvarande och kommande generationer."

Detta ska uppnås genom :

Att föreningen skall verka för att nödvändig bekämpning kan utföras på de ställen i sverige som drabbats av översvämningsmygg.

Att befrämja kunskap om stickmygg och bekämpningsmetoder.

Att utöva påtryckningar på berörda myndigheter och beslutsfattare.

Att kartlägga problemområden och arbeta nationellt. 

Medlemskap

Välj ett av 4 medlemskap nedan:

Läs nedan vilket medlemskap du önskar och klicka sedan på respektive länk.

Du kommer då till en sida, där du registrerar dig och får din avgift, vårt bank- och OCR-nummer, som du använder när du betalar. När vi mottagit din betalning är du medlem.
Genom att du registrerar dig för ett medlemskap i Föreningen För Myggbekämpning godkänner du föreningens användningsvillkor och integritetspolicy samt har tagit del av föreningens stadgar

 1. Personlig medlem

Om du vill vara med och stötta föreningen klicka på länken nedan.

Ja, jag vill bli medlem i Föreningen För Myggbekämpning

Där berättar vi hur du registrerar dig och hämtar din avgift.

Avgift 200:-/person, när du betalt avgiften är du medlem i

Föreningen För Myggbekämpning.

2. Familjemedlemsskap

Om du vill vara med och stötta föreningen, klicka på länken nedan.

Ja, jag vill bli medlem i Föreningen För Myggbekämpning

Där berättar vi hur du registrerar dig och hämtar din avgift. Du kan registrera upp till 4 familjemedlemmar. Kravet är att man är myndig och mantalsskriven på samma adress.

Avgift 300:-/familj, när du betalat avgiften är du medlem i

Föreningen För Myggbekämpning

                

3. Företagsmedlem

Om du vill vara med och stötta föreningen klicka på länken nedan.

Ja, jag vill bli medlem i Föreningen För Myggbekämpning,

Där berättar vi hur du registrerar dig och hämtar din avgift.

Avgift 1000:-/medlem När du betalt avgiften är du medlem i Föreningen För Myggbekämpning.4. Ideell Föreningsmedlem

Om du vill vara med och stötta föreningen klicka på länken nedan.

Ja, jag vill bli medlem i Föreningen För Myggbekämpning,

Där berättar vi hur du registrerar dig och hämtar din avgift.

Avgift 500:-/medlem När du betalt avgiften är du medlem i Föreningen För Myggbekämpning.Alla som betalt ett år får automatiskt en avi nästa år.

 

Det här får du:

Medlemskap i Föreningen för Myggbekämpning

Gemenskapen i Föreningen

Inbjudningar till olika aktiviteter med Föreningen för Myggbekämpning

Rösträtt på föreningens årsmöte. 

All behandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen ( (EU) 2016/679).
Föreningen anlitar ett personuppgiftsbiträde Membit AB.

Föreningen lämnar ej ut uppgifter om medlemmarna till andra.

Medlemmen samtycker genom betalning av sin eller i förekommande fall familjens medlemsavgift, för registrering i Föreningens medlemsregister