Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

Om oss 

Föreningen som är politiskt obunden ska verka nationellt och alla oberoende av bostadsort ska ha möjlighet att ansluta sig.

Föreningens arbete ska ske i samklang med regeringsbeslut om "god bebyggd miljö, hållbar utveckling och kravet på en god hälsa för nuvarande och kommande generationer."

Detta ska uppnås genom :

Att föreningen skall verka för att nödvändig bekämpning kan utföras på de ställen i sverige som drabbats av översvämningsmygg.

Att befrämja kunskap om stickmygg och bekämpningsmetoder.

Att utöva påtryckningar på berörda myndigheter och beslutsfattare.

Att kartlägga problemområden och arbeta nationellt. 

Medlemskap

Välj ett av 2 medlemskap nedan:

Läs nedan vilket medlemskap du önskar och klicka sedan på resp. länk.

Du kommer då till en sida, där du registrerar dig och får din avgift, vårt bank- och ocr-nummer, som du använder när du betalar. När vi mottagit din betalning är du medlem.
Genom att du registrerar dig för ett medlemskap i Föreningen För Myggbekämpning godkänner du föreningens användningsvillkor och integritetspolicy samt har tagit del av föreningens stadgar

 1. Personlig medlem

Om du vill vara med och stötta föreningen klicka på länken nedan.

Ja, jag vill bli medlem i Föreningen För Myggbekämpning

Där berättar vi hur du registrerar dig och hämtar din avgift.

Avgift 200:-/person När du betalt avgiften är du medlem i

Föreningen För Myggbekämpning. .

                                   

2. Juridisk medlem

En juridisk medlem kan vara t.ex. ett företag eller en förening

Om du vill bli vara med och stötta föreningen klicka på länken nedan.

Ja, jag vill bli medlem i Föreningen För Myggbekämpning,

Där berättar vi hur du registrerar dig och hämtar din avgift.

Avgift 500:-/medlem När du betalt avgiften är du medlem i Föreningen För Myggbekämpning.

 

Alla som betalt ett år får automatiskt en avi nästa år.

OBS! De som registrerar sig under 2012 är medlem tom 2013

 

Det här får du:

Medlemskap i Föreningen för Myggbekämpning

Gemenskapen i Föreningen

Inbjudningar till olika aktiviteter med Föreningen för Myggbekämpning

Rösträtt på föreningens årsmöte.