Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

Motioner och Interpellationer till Riksdagen

141114 - Läs Snabbprotokollet från Riksdagen då Åsa Romsom, Miljöminister, svarar på nedanstående interpellationer. Det börjar med andra frågor bl a Vargfrågan. Om mygg börjar på § 6, anförande 14.klicka här
.....................................................

141029
Interpellation till Miljöministern från Tomas Tobé

2014/15:88 Myggbekämpning i Nedre Dalälven-området
klicka här 
........................................................

141029
Interpellation till Miljöministern från Solveig Zander
2014/15:84 Statens finansiering av myggbekämpning vid Nedre Dalälven
klicka här 
....................................

131007

Motion till Riksdagen inskickad av Mikael Oskarsson (KD)
- En nationell organisation för myggbekämpning. 
finns här

................................

Länk till Motion 2013/14:MJ445 
-Bekämpning av mygg, Per Bill (M) och Lars Beckman (M)
klicka här

Länk till Motion 2012/13:MJ321
-Bekämpning av mygg, Per Bill (M) och Lars Beckman (M)
Klicka här
.....................................